Chèo "Vương Nữ Mê Linh"

20:45 03/05/2017
Đại diện: Nhà Hát Chèo Hà Nội

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ