Chân dung âm nhạc Phạm Thu Hà (5/10/2018)

10:12 26/09/2018
Đại diện: VOV - VTC

Giá vé: 800.000 - 1.000.000 - 1.500.000 - 2.000.000 - 2.500.000 VNĐ/vé