Cello Fundamento Concert 3 (19.12.2018)

09:49 04/12/2018
Ngày diễn: 19/12/2018Giờ diễn: 20h00 - 22h00 Đại diện: Công ty Cổ phần Cham Viet Nam

Giá vé: 1.000.000 - 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/vé