Ca nhạc "Thu yêu thương"

14:23 30/07/2018
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 2.000.000 VNĐ

Giá vé: 300 - 500 - 700 - 900 - 1,1tr - 1,3tr - 1,5tr -1,7tr - 2tr VNĐ/vé