Ca nhạc "Thu vàng lời ru"

09:56 02/11/2017
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 1tr - 1.2tr - 1.4tr - 1.6tr - 1.8tr - 2tr - 2.5tr