Ca nhạc "Hà Nội ngày ấy"

09:57 02/11/2017
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 1.500.000 VNĐ