Ca nhạc "Còn lại với thời gian"

09:35 07/05/2017
Đại diện: Nhà Hát Nghệ Thuật Đương Đại Việt Nam

Giá vé: 300.000 - 1.500.000