Ca nhạc "Bài ca không quên" (13.12.2018)

16:17 12/12/2018
Đại diện: Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Giá vé: Giấy mời