A Night of Contemporary Ballet "In the eye"

14:25 30/07/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ

Contemporary Ballet "In the Eye"

Chỉ đạo Nghệ thuật/ Artistic Director: Ths. NSƯT/ M.Sc. Meritoroius Artist Trần Ly Ly

Đạo diễn Sân khấu/ Stage Director: NSƯT/ Meritoroius Artist Nguyễn Hồng Phong

Choreographer: Bui Ngoc Quan

Music: Tri Minh

and the Dancers of the Vietnam National Opera and Ballet

Price (VND): 200000, 300000, 400000, 500000, 600000