A Night of Concert “Autumn Melody”

14:18 30/07/2018
Đại diện: Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ

Chỉ đạo Nghệ thuật/ Artistic Director: Ths. NSƯT/ M.Sc. Meritoroius Artist Trần Ly Ly

Đạo diễn Sân khấu/ Stage Director: NSƯT/ Meritoroius Artist Nguyễn Hồng Phong

Conductor: Le Phi Phi

Piano Soloist: Ji Sung Lee (South Korea)

and the Singers, the Choir, the Orchestra of the Vietnam National Opera and Ballet