A Night of Concert and Ballet "Swan Lake"

10:11 04/03/2017
Đại diện: Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

Giá vé: 300000 - 400000 - 600000 VNĐ

Venue: Hanoi Opera House

Artistic Director: People's Artist Pham Anh Phuong

Conductor: Kotaro Kimura
Piano Soloist: Mika Kawasaki
VNOB’s Symphony Orchestra,  Đào Tố Loan (Soprano), Vũ Mạnh Dũng (Baritone) and Chorus of Vietnam National Opera & Ballet.

Hanoi Voices Choir, Sức sống mới Bamboo Ensemble, Waraku Bamboo Ensemble                                                               

Dancers of the Vietnam National Opera
and Ballet