A Night of Ballet "Bolero & Suite en Blanc" 17/10/2018

14:52 10/10/2018
Đại diện:

Giá vé: 200.000 - 300.000 - 400.000 - 500.000 - 600.000 VNĐ

A Night of Ballet "Bolero & Suite en Blanc"

Chỉ đạo Nghệ thuật/ Artistic Director: Ths. NSƯT/ M.Sc. Meritoroius Artist Trần Ly Ly

Đạo diễn Sân khấu/ Stage Director: NSƯT/ Meritoroius Artist Nguyễn Hồng Phong

Choreographer: Le Ngoc Van

and the Dancers of the Vietnam National Opera and Ballet