Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Vở kịch "Bỉ Vỏ" title="Vở kịch "Bỉ Vỏ"" />

Vở kịch "Bỉ Vỏ"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Hà Nội Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch "Kiều" title="Vở kịch "Kiều"" />

Vở kịch "Kiều"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch " Lão Hà Tiện" title="Vở kịch " Lão Hà Tiện"" />

Vở kịch " Lão Hà Tiện"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù" title="Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù"" />

Vở Kịch "Quyết đấu giữa sương mù"

Đại diện:Đoàn Kịch Nói Công An Nhân Dân Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở kịch "Dưới cát là nước" title="Vở kịch "Dưới cát là nước"" />

Vở kịch "Dưới cát là nước"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Nói Quân Đội Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Vở Ba lê "Mối tình thành cổ" title="Vở Ba lê "Mối tình thành cổ"" />

Vở Ba lê "Mối tình thành cổ"

Đại diện:Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ
Chương trình ca nhạc "Bản tình ca mùa thu" title="Chương trình ca nhạc "Bản tình ca mùa thu"" />

Chương trình ca nhạc "Bản tình ca mùa thu"

Đại diện:Công ty HCHVVN và Nhà Hát Lớn Hà Nội Giá vé:800 - 1tr - 1.2tr - 2tr 2.5tr - 3tr - 3.5tr - 5tr VNĐ
Hòa nhạc đặc biệt title="Hòa nhạc đặc biệt" />

Hòa nhạc đặc biệt

Đại diện:Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam Giá vé:200.000 - 400.000 - 700.000 VNĐ