Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Vở rối "ALADANH và cây đèn thần" title="Vở rối "ALADANH và cây đèn thần"" />

Vở rối "ALADANH và cây đèn thần"

Đại diện:Nhà Hát Múa Rối Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Hòa Nhạc đặc biệt II title="Hòa Nhạc đặc biệt II" />

Hòa Nhạc đặc biệt II

Đại diện:Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân" title="Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân"" />

Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân"

Đại diện:Nhà Hát Tuồng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở chèo "Súy Vân" title="Vở chèo "Súy Vân"" />

Vở chèo "Súy Vân"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở tuồng "Hồ Quý Ly" title="Vở tuồng "Hồ Quý Ly"" />

Vở tuồng "Hồ Quý Ly"

Đại diện:Nhà Hát Tuồng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Chèo "Vương Nữ Mê Linh" title="Chèo "Vương Nữ Mê Linh"" />

Chèo "Vương Nữ Mê Linh"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Hà Nội Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ" title="Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"" />

Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở chèo "Không phải là vụ án" title="Vở chèo "Không phải là vụ án"" />

Vở chèo "Không phải là vụ án"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Nam Định Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 31/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00