Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Sắc Màu Tình Yêu title="Sắc Màu Tình Yêu" />

Sắc Màu Tình Yêu

Đại diện:Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Giá vé:300.000 - 500.000 - 1.000.000 VNĐ
Bắc Lệ Đền Thiêng title="Bắc Lệ Đền Thiêng" />

Bắc Lệ Đền Thiêng

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:300.000 - 500.000 - 1.000.000 VNĐ
Hương Sắc Việt Nam title="Hương Sắc Việt Nam" />

Hương Sắc Việt Nam

Đại diện:Nhà Hát Ca Múa Nhạc Việt Nam Giá vé:300.000 - 500.000 - 1.000.000 VNĐ
Vở Ballet "Kẹp Hạt Dẻ" title="Vở Ballet "Kẹp Hạt Dẻ"" />

Vở Ballet "Kẹp Hạt Dẻ"

Đại diện:Nhà Hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Giá vé:300.000 - 500.000 - 1.000.000 VNĐ
Vở diễn HAMLET title="Vở diễn HAMLET" />

Vở diễn HAMLET

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:300.000 - 500.000 - 1.000.000