Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Vở cải lương Cung Phi Điểm Bích title="Vở cải lương Cung Phi Điểm Bích" />

Vở cải lương Cung Phi Điểm Bích

Đại diện:Nhà Hát Cải Lương Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 04/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở cải lương "Hừng Đông" title="Vở cải lương "Hừng Đông"" />

Vở cải lương "Hừng Đông"

Đại diện:Nhà Hát Cải Lương Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 05/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở rối "ALADANH và cây đèn thần" title="Vở rối "ALADANH và cây đèn thần"" />

Vở rối "ALADANH và cây đèn thần"

Đại diện:Nhà Hát Múa Rối Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 06/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở rối "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh title="Vở rối "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh" />

Vở rối "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh

Đại diện:Nhà Hát Múa Rối Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 07/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 21h30
Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân" title="Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân"" />

Vở tuồng "Nữ Tướng Đào Tam Xuân"

Đại diện:Nhà Hát Tuồng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 13/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở chèo "Không phải là vụ án" title="Vở chèo "Không phải là vụ án"" />

Vở chèo "Không phải là vụ án"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Nam Định Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 23/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở chèo "Súy Vân" title="Vở chèo "Súy Vân"" />

Vở chèo "Súy Vân"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 24/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở tuồng "Hồ Quý Ly" title="Vở tuồng "Hồ Quý Ly"" />

Vở tuồng "Hồ Quý Ly"

Đại diện:Nhà Hát Tuồng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 26/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00
Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ" title="Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"" />

Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 28/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00