Danh sách chương trình

Xem lịch biểu diễn

Kịch nói "Bão tố Trường Sơn" title="Kịch nói "Bão tố Trường Sơn"" />

Kịch nói "Bão tố Trường Sơn"

Đại diện:Nhà Hát Kịch Việt Nam Giá vé:Vé mời
Vở chèo "Súy Vân" title="Vở chèo "Súy Vân"" />

Vở chèo "Súy Vân"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở tuồng "Hồ Quý Ly" title="Vở tuồng "Hồ Quý Ly"" />

Vở tuồng "Hồ Quý Ly"

Đại diện:Nhà Hát Tuồng Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Chèo "Vương Nữ Mê Linh" title="Chèo "Vương Nữ Mê Linh"" />

Chèo "Vương Nữ Mê Linh"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Hà Nội Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ" title="Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"" />

Vở chèo "Dây tràng hạt diệu kỳ"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Việt Nam Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Vở chèo "Không phải là vụ án" title="Vở chèo "Không phải là vụ án"" />

Vở chèo "Không phải là vụ án"

Đại diện:Nhà Hát Chèo Nam Định Giá vé:200.000 - 300.000 - 500.000 VNĐ
Ngày diễn: 31/05/2017Giờ diễn: 20h00 - 22h00