Đêm nhạc Phú Quang – Đoàn Chuẩn “Hà Nội Phố”

Đại diện: Đông Đô Show

GIÁ VÉ:

600.000 VNĐ – 4.000.000 VNĐ/vé

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC