Đêm nhạc Phú Quang – Đoàn Chuẩn “Hà Nội Phố”

Đại diện: Đông Đô Show

GIÁ VÉ:

600.000 VNĐ – 4.000.000 VNĐ/vé

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC

Hòa nhạc “Romantic Night Vol.2”

GIÁ VÉ: 300.000 – 400.000 – 600.000 VNĐ/vé MUA VÉ NGAY SUBSCRIPTION CONCERT VOL.136 “Romantic Night Vol.2”Venue:Hanoi Opera House Conductor: Kim Xuan HieuBassoon Soloist: Van