Chương trình Hoà nhạc -Subscription Concert Vol.147

Chương trình Hoà nhạc
Subscription Concert Vol.147
20h00 ngày 1/10/2022
Tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Conductor: Honna Tetsuji
Piano Soloist: Nguyen Dang Quang and the Vietnam National Symphony Orchestra
Ticket Prices: VND 400.000, 500.000, 700.000

CHƯƠNG TRÌNH KHÁC