Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật & Sự kiện Văn HOÁ

Bộ máy hoạt động

Ban giám đốc

Giám đốc: Ông Chu Anh Hùng
– Tổng đài: (024) 39330113, máy lẻ 203
– Máy trực tiếp: (024) 38248030
– Di động: 098 3255556
– Email: hungchutp@gmail.com

Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thu Phương
– Tổng đài: (024) 39330113, máy lẻ 308
– Máy trực tiếp: (024) 39330132
– Di động: 0913591859

Bộ phận Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa
Tổng đài: (024) 39330113, máy lẻ 218

Bộ phận Tổ chức hoạt động
Tổng đài: (024) 39330113, máy lẻ 318